Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ_eng

Σύντροφοι πραγματοποίησαν δράση αλληλεγγύης στη Μαδρίτη την Τετάρτη
10-12-2008. Έχουμε 9 συλληφθέντες από αυτήν την κίνηση και οι 7 από
αυτούς προφυλακίστηκαν χθες Παρασκευή12-12-2008. Μετά από την
ανάκρισή τους που διήρκησε όλο το πρωινό της Παρασκευής, αποφασίστηκε
η προφυλάκισή τους, χωρίς να οριστεί εγγύηση, με τις εξής κατηγορίες:
-αντίσταση κατά της αρχής
-διαταραχή κοινωνικής ειρήνης
-φθορές.
Οι σύντροφοι κάτω από 21 χρόνων έχουν οδηγηθεί σε διαφορετική φυλακή
από αυτή που έχουν στείλει τους υπόλοιπους. Τουλάχιστον 2 από τους 7
έχουν φάει μάλλον πολύ ξύλο στο αστυνομικό τμήμα.

αλληλεγγύη στους ισπανούς συντρόφους και συντρόφισσες

ENGISH TRANSLATION

REMAND PRISONERS IN SPAIN


Comrades made a solidarity action in Madrid, on Wednesday the 10th of December of 2008. There are 9 people arrested from this movement and the 7 of them were imprisoned yesterday, Friday, 12/12/08. After their inquiry which took the whole morning of Friday, their detention on suspicion was determined, with no guaranty, with the following charges:
- civil disobedience
- breach of social peace
- damages
The comrades aging less than 21 years old have been led in a different prison than the one where the others are sent. At least 2 of the 7 imprisoned have been seriously beaten inside the police station.

Solidarity to the spanish comrades!

Δεν υπάρχουν σχόλια: