Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

La Voix des Noires - Η Φωνή των Μαύρων_gr_eng

LE CRI DE DESAROI D’UN IMMIGRANT NOIR

Moi, maverau, ma liberte s’arrete au seuil de la porte de mon appartement. Et j’en appelle a la jeunesse grecque qui, consciente de l’ egalite de tous et de droit de l’homme
A cet effet je m’associe en vous, dans le noble combat que vous menez, car nous savons que vous n’ignorez pas, comment la police nous traque dans tous les coins de rue, devant les arrets de bus, de metros, meme devant nos appartements.
Jeunesse consciente, population grecque, je ne vous l’apprends pas, devant un policier,je n’ai aucune droit pour lui sinon l’obeir allant meme:
- de me derober de ma carte de sejour pour protestation
- me donner des coups de pied pour avoir expose des merchandises
- me desaisir de mes affaires personnelles sans traces
- me fouilleter en tout circonstance
Jeunesse consciente, peuple grec, je me crois etre au 17emme siecle, siecle de la barbarie ou l’on se permet de tirer a bout portent sur le jeune Alexis.
Nous nous associons une fois de plus dans la lutte et nous profitons de l’occasion pour presenter a la famille d’ Alexis, au peuple grecque nos condoleances

LA VOIX DES NOIRS

…Texte ecrite par quelques freres noirs
Occupation d’ Asoee 19.12.2008Η ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Εμένα, ενός μαύρου, η ελευθερία μου σταματάει στο κατώφλι της πόρτας του διαμερίσματός μου. Και κάνω έκκληση στην ελληνική νεολαία που την απασχολεί η ισότητα όλων και τα δικαιώματα των ανθρώπων.
Για τον λόγο αυτό, ενώνομαι με εσάς στον ευγενή αγώνα που διεξάγετε, γιατί ξέρουμε ότι δεν αγνοείτε πως η αστυνομία μας στριμώχνει σε όλες τις γωνιές των δρόμων, μπροστά από τις στάσεις των λεωφορείων, του μετρό, ακόμα και μπρος στα σπίτια μας.
Συνειδητοποιημένη νεολαία, ελληνικέ λαέ, δεν σας το λέω σαν είδηση: Μπρος σε έναν αστυνομικό δεν έχω κανένα δικαίωμα παρά να υπακούω μέχρι του σημείου:
- να μου πάρει την κάρτα διαμονής
- να με κλωτσήσει επειδή απλώνω τα εμπορεύματα μου
- να μου αφαιρέσει όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα επ’ αόριστον
- να με χτυπάει όποτε θέλει
Συνειδητοποιημένη νεολαία, ελληνικέ λαέ, νοιώθω ότι βρίσκομαι στον 17ο αιώνα, στον αιώνα της βαρβαρότητας, όπου επιτρέπεται να πυροβολούν τον νέο Αλέξη.
Ενωνόμαστε ακόμα μια φορά με τον αγώνα σας και με αφορμή αυτή την συνθήκη εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τον ελληνικό λαό.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ


…Κείμενο γραμμένο από μαύρους αδερφούς
Κατάληψη Ασοεε, 19.12.2008

english translation

A BLACK IMMIGRANT’S CRY OF DESPAIR

For me, a black man, freedom stops in my apartments’ door. And I call the greek youth, who is concerned about equality and the rights of all people.

For this reason, I join you and your noble struggle, because we know that you do not neglect that the police is squeezing us in all the corners of the streets, in front of the bus stations even in front of our houses.

Conscious youth, greek people, I don’t say something that you already don’t know: In front of a policeman I don’t have any right but to obey up to the point where:

- he will take my residential card

- to kick me because I expose my merchandise

- to take away all my personal belongings indefinitely

- to tap me whenever he want

Conscious youth, greek people, I feel like I am in the 17th century, the century of barbarity, where it is allowed to shoot a little boy, Alexis.

We join with your struggle and because of this condition we express our deep condolences to his family and to the greek people

THE VOICE OF THE BLACK

Text written by black brothers

Occupation of Asoee, 19.12.2008


Δεν υπάρχουν σχόλια: