Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Έκτακτη ανακοίνωση της κατάληψης του Πολυτεχνείου_ger.eng.fr.

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ!


Από το Σάββατο 20 Δεκέμβρη το βράδυ και μετά τις συγκρούσεις στο χώρο του Πολυτεχνείου (μία από τις δεκάδες μαζικές συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας που ακολούθησαν τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου), μια έντονη παραφιλολογία άρχισε να πλανάται πάνω από το χώρο της κατάληψης του ΕΜΠ.

Συνεχείς πληροφορίες για εισβολή της αστυνομίας στο χώρο του κατειλημμένου Πολυτεχνείου, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κινήσεις των ΜΑΤ την ώρα των συγκρούσεων, προέλεγαν το προφανές. Η αστυνομία σχεδιάζει να εφορμήσει στην κατάληψη. Παρακάμπτοντας την πρυτανεία, και προσφέροντας τη ``γη και το νερό`` του Πολυτεχνείου στην εισαγγελία, την αστυνομία και το υπουργείο εσωτερικών, διαμήνυσαν έμμεσα αλλά με σαφήνεια, με απειλές και εκβιασμούς, ότι μας μένουν ``λίγες ώρες``.

Τους απαντάμε ότι μας μένει όσος χρόνος αποφασίσει το εξεγερμένο κομμάτι της κοινωνίας που δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ότι όλους αυτούς που συμμετείχαν, συμμετέχουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν σε εξεγερτικές πρακτικές, καλά θα κάνουν να τους σέβονται και να τους φοβούνται. Αυτούς ακριβώς, αυτές ακριβώς τις χιλιάδες των εξεγερμένων, των μαθητών, των εργατών, των ανέργων, των μεταναστών, των συντρόφων καλούμε σε διαρκή επαγρύπνηση στο χώρο του Πολυτεχνείου ενόψει της εξυφαινόμενης εισβολής.- Καλούμε όλους και όλες σε μαζική παρουσία στο χώρο της κατάληψης του Πολυτεχνείου.- Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση σήμερα, Κυριακή 21 Δεκέμβρη στις 9 μ.μ.- Καλούμε αύριο Δευτέρα 22 Δεκέμβρη αυτοπεριφρουρούμενη συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης για τους φυλακισμένους της εξέγερσης, στις 6 μ.μ. στο χώρο της κατάληψης του Πολυτεχνείου.
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ!Κατάληψη Πολυτεχνείου

german tranlsation

Der Rückschlag der Normalität soll nirgendwo gelingen, weder am Polytechnikum noch anderswo!


Sunday, December 21, 2008
(Erklärung der Besetzer_innen des Polytechnikums, kurz vorher veröffentlicht)

Von Samstag, den 20. Dezember an, in Folge der Riots um das Polytechnikum, die Teil waren der dutzenden Zusammenstöße zwischen Cops und Demonstrant_innen, die der Tötung des 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos folgten, gab es viele Spekulationen über die Besetzung des Polytechnikums/Athen.

Kontinuierliche Informationen über eine mögliche Räumung des bestezten Polytechnikums, kombiniert mit der Taktik der Cops während der Zusammenstöße ließen nur eine Annahme zu:
Die Cops bereiten sich auf eine Räumung des Polytechnikums vor.
Den Uni-Senat übergehend, das Polytechnikum den Cops und dem Ministerium für Inneres überlassend, schickte uns der Justizminister die indirekt klare Nachricht, voll mit Drohungen und Erpressungen, dass wir nur noch “einige Stunden” hätten.

Wir antworten ihnen, in dem wir sagen, dass uns so viel Zeit bleibt, wie der revoltierende Teil der Gesellschaft es entscheidet und das sie keine Ultimaten akzeptiert. Das sie besser die, die an den Praktiken der Revolte teilnahmen und teilnehmen werden respektieren und fürchten.
Dies sind genau die tausenden Revoltierenden, Student_innen, Arbeiter_innen, Arbeitslose, Migrant_innen und Genoss_innen die wir zu Alarmbereitschaft am Campus des Polytechnikums aufrufen, um auf die kommende Räumung vorbereitet zu sein.

-Wir rufen jede_n zu massenhafter Präsenz am Polytechnikum auf
-Wir rufen zu einer offenen Versammlung, heute, am 21.12. um 21.00 Uhr auf
-Wir rufen zu einem Konzert der Solidarität und der finanziellen Unterstützung der Inhaftierten um 18:00 am Polytechnikum auf

Wir sollen das letzte Wort haben
Diese Tage und Nächte gehören Alexis

Athens Polytechnic Occupation
21/12/2008

english translation

The revenge of normality shall not pass, neither at the Polytechnic nor anywhere else!

(Statement by the Occupied Athens Polytechnic, issued a few moments ago)

From Saturday 20th of December onward, following the clashes around the Athens Polytechnic (one of the tens of mass clashes between protestors and police that followed the assassination of 15-year old Alexandros Grigoropoulos) there has been strong speculation surrounding the occupation of the Athens Polytechnic.

Continuous information that has been coming in regarding a possible police raid in the occupied Polytechnic, combined with the strategic maneuvering of the riot police during the clashes, foretold the obvious: The police are preparing to raid the occupied university. Bypassing the senate, surrendering the Polytechnic to the police and the ministry of interior, the attorney general sent us an indirect yet clear message, with threats and blackmailing, that we have “a few hours” left.

We reply to them that the time we’ve got left is as much as the revolted part of the society decides and that we accept no ultimatums in this. That they’d better respect and fear all who participated, participate and will continue to participate in practices of revolt. It is precisely those, the thousands of revolted, of students, workers, unemployed, migrants and comrades that we call to a high alert at the space of the Polytechnic, ahead of the coming raid.

- We call everyone to a mass presence at the Athens Polytechnic campus

- We call for an open assembly today, Sunday 21/12 at 9pm

- We call for self-guarded concert of solidarity and financial support for the prisoners of the revolt. 6pm at the Athens Polytechnic

We shall have the last word

These days and nights belong to Alexis

Athens Polytechnic Occupation

21/12/08

french translation

Le retour à la normale ne passera pas, ni à la Polytechnique ni ailleurs

Déclaration de l’occupation de la Polytechnique d’Athènes qui vient tout juste d’être publiée)

Depuis samedi le 20 décembre, suite aux échauffourées aux alentours de la Polytechnique d’Athènes (qui s’ajoutent aux dizaines de confrontations et de combats de rues qui ont fait rage entre les manifestantEs et la police depuis l’assassinat du jeune de 15 ans, Alexandros Grigoropoulos), il y a beaucoup de spéculation sur le futur de l’occupation de la Polytechnique.

Des informations de sources diverses laissant entendre l’éventualité d’un raid policier sur la Polytechnique, de même que les manœuvres stratégiques des unités anti-émeutes durant les combats de rue nous donne une impression évidente : la police se prépare à attaquer l’occupation. Ayant contourné le sénat qui a transféré le contrôle de la Polytechnique à la police et au ministère de l’Intérieur, le procureur général nous envoie un message indirect mais très clair, accompagné de menaces et de chantage, comme quoi il ne nous reste que “quelques heures.”

Nous répondons qu’il nous reste autant de temps que le voudra la part révoltée de la société et que celle-ci ne connaît pas d’ultimatums; Qu’ils feraient mieux de respecter et de craindre touTEs ceux et celles qui ont participé, qui participent et qui continueront de participer à cette révolte. C’est justement eux, les milliers de révoltéEs, les étudiantEs, les travailleurs et travailleuses, les sans-emploi, les migrantEs et les camarades que nous invitons à se rassembler à la Polytechnique, en haut état d’alerte, avant l’arrivée de ce raid.

- Nous lançons un appel à touTEs afin d’assurer une présence massive sur le campus de la Polytechnique d’Athènes

- Nous appelons également à une assemblée publique aujourd’hui, dimanche le 21 décembre à 21h

- Nous appelons à la solidarité et au soutien monétaire pour les prisonniers et prisonnières de la révolte. 18h à la Polytechnique à Athènes.

Nous aurons le dernier mot

Ces jours et nuits appartiennent à Alexis

L’occupation de la Polytechnique d’ Athènes
21/12/0821/12/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: