Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Συγκέντρωση-Πορεία στον Αγ.Δημήτριο_sp.

αλληλεγγΥη σε Ολους και Ολες που Εχουν συλληφθεΙ και διΩκονται

για τη συμμετοχΗ τους στη λαϊκΗ εξΕγερση

Τα γεγονότα που έχουν συντελεστεί ως τώρα τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας, έπειτα από τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι είμαστε εν καιρώ λαϊκής εξέγερσης. Ολοένα και διευρυνόμενα κομμάτια της κοινωνίας (μαθητές, φοιτητές, εργάτες, άνεργοι, μετανάστες, κρατούμενοι, φτωχοί, …) αποφασίζουν να βγουν στους δρόμους και να μετουσιώσουν την οργή τους για ό,τι τους καταπιέζει σε κάθε έκφανση της ζωής τους σε δράση (δυναμικές κινητοποιήσεις κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα μαζικές συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής και επιθέσεις σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους, καταλήψεις δημόσιων κτηρίων, ανοιχτές συνελεύσεις, δράσεις αντιπληροφόρησης,…).

Στα πλαίσια της εξέγερσης αυτής, από το πρωινό της Πέμπτης 11/12 έχει καταληφθεί και το δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να αποτελέσει ένα έδαφος αντιπληροφόρησης, συνεύρεσης και αυτοοργάνωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, συνδιαμόρφωσης και υλοποίησης δράσης. Κύριο συστατικό της κατάληψης αυτής αποτελεί η καθημερινή διεξαγωγή της ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης με συμμετοχή μέχρι και 300 ανθρώπων, μία διαδικασία που λειτουργεί ανταγωνιστικά στη λογική της ανάθεσης τόσο της διαχείρισης των ζητημάτων μας όσο και των ίδιων των αγώνων στους κάθε είδους αντιπροσώπους «μας», εκλεγμένους και μη. Μια διαδικασία που τείνει να ριζώσει βαθιά στη συνείδηση των συμμετεχόντων για το ρόλο τους ως πολιτικά όντα.

Δίχως αμφιβολία, αυτή η λαϊκή εξέγερση στρέφεται ξεκάθαρα ενάντια στην ίδια τη δομή του σημερινού καθεστώτος. Οπότε είναι επόμενο τα υποκείμενα αυτής να γνωρίσουν την κατασταλτική μανία των υπερασπιστών του συστήματος (του κράτους, των επιχειρηματιών, των βολεμένων,…). Ήδη έχουν καταγραφεί γύρω στις 200 συλλήψεις σε όλη τη χώρα (συνοδευόμενες σε πολλές περιπτώσεις από βίαιες προσαγωγές και κατασκευασμένα τεκμήρια ενοχής). Κάποιες από τις κατηγορίες, τόσο για πλημμελήματα όσο και για κακουργήματα, είναι οι ακόλουθες: αντίσταση κατά της αρχής, απείθεια και εξύβριση, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένων, χρήση και κατοχή εργαλείων και εκρηκτικών, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διακεκριμένες φθορές, σύσταση συμμορίας. Σε κάποιες περιπτώσεις το κράτος φτάνει μέχρι και στο σημείο να διώκει ανήλικους με τον αντιτρομοκρατικό νόμο (Λάρισα). Ωστόσο, για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι όλες αυτές οι διώξεις είναι πολιτικές. Και βέβαια το «καθόλου» ληστρικό κράτος (από κοινού με τους «καθόλου» κερδοσκόπους επιχειρηματίες) έχει το θράσος να διώκει και όσους επέλεξαν να πραγματοποιήσουν το λεγόμενο «πλιάτσικο».

Συμμετέχοντας λοιπόν στη λαϊκή εξέγερση αυτή και μέσα και έξω από το απελευθερωμένο πλέον δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους αιχμάλωτους και διωκόμενους του κοινωνικού αυτού αγώνα. Ο αγώνας για την απελευθέρωσή τους και την παύση κάθε δίωξης είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την ίδια την εξέγερση και πρέπει να αποτελεί κύριο πρόταγμά της.

Λίγες γραμμές παραπάνω, έγινε αναφορά στους υπερασπιστές τους συστήματος. Μοιραία σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και τα κομμάτια αυτά της κοινωνίας τα οποία, ενώ αντικειμενικά βρίσκονται από την πλευρά των καταπιεσμένων, είτε με την εναντίωσή τους στον αγώνα , είτε με τη σιωπή τους (αποτέλεσμα τόσο της πλύσης εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όσο και της προωθούμενης τάσης παραίτησης από συλλογικές διεκδικήσεις και επιδίωξης ατομικών λύσεων), καταλήγουν να παίζουν το παιχνίδι των καταπιεστών τους. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η πηγή των προβλημάτων μας και ότι όλοι οι «από κάτω» είμαστε ήδη στο στόχαστρο του συστήματος και επομένως ότι είναι προς το συμφέρον μας να πλαισιώσουμε την εξέγερση αυτή.

ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ


ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ


ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΜΟΙ, ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ – ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008, στις 7.00 μμ

στο απελευθερωμένο δημαρχείο Αγ. ΔημητρίουΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟY ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙOΥ

spanish translation

Texto traducido de la Okupación del Ayuntamiento de Agios Dimitiros-Atenas

SOLIDARIDAD A LAS PERSONAS DETENIDAS Y BAJO PERSECUCIÓN PENAL POR SU PARTICIPACIÓN EN LA REVUELTA POPULAR

Los incidentes que se han producido hasta ahora, en el interior del Estado griego como en el exterior, después del asesinato de Alexis Grigoropulos de dieciséis años por el guardia especial de policía Epaminóndas Korkoneas, demuestran claramente el hecho de que estemos en tiempos de una revuelta popular. Cada vez se amplían más los grupos sociales (alumnos, estudiantes, obreros, personas en paro, inmigrantes, presos, pobres,…) que deciden salir a la calle y convertir su rabia por todo lo que les oprime en cada expresión de su vida en acción (movilizaciones de mucha dinámica donde se toman lugar enfrentamientos masivos con las Fuerzas de represión, asaltos contra símbolos del Estado y del Capital, ocupaciones de edificios públicos, asambleas abiertas, acciones contra-informativas,…).

En el contento de esta revuelta, desde la mañana de jueves 11/12 se ha okupado el edificio del ayuntamiento de Agios Dimitiros para que constituya un espacio de contra-información, encuentro y autogestión de los vecinos del barrio y de los barrios cercanos.
Elemento sustancial de esta ocupación es la convocatoria diaria de una asamblea popular abierta la cual cuenta con la participación de hasta 300 personas siendo un proceso que funciona de manera antagónica a la lógica dominante de dejar tanto la gestión de nuestras cuestiones, como de nuestras luchas a cada tipo de ‘representantes’, sean votados o no. El proceso asambleario tiende a arraigar en las conciencias de los participantes en cuanto a su papel como sujetos políticos.

Sin duda, esta revuelta social se pone en contra a la estructura misma del Sistema actual.
Entonces, es consecuente a que los actores de esta revuelta ‘conozcan’ la manía represora de los defensores de este Sistema (Estado, empresarios, ciudadanos (sic) acomodados,…). Ya se han producido alrededor de 200 detenciones en todo país (acompañadas en muchos casos con retenciones violentas y montajes policiales respecto a los testimonios). Algunas de las acusaciones, tanto delitos leves como graves, son las siguientes: Resistencia contra la autoridad, desobediencia e insultos contra la autoridad, alteración grave de la paz pública, atentado de liberación de personas detenidas, atentados a provocar lesiones graves a personas, tenencia y uso de herramientas peligrosas o/y explosivos, provocación de daños graves a objetos y edificios, formación de banda delictiva. En algunos casos (en la ciudad de Lárisa), ¡el Estado ha llegado al punto de perseguir penalmente a personas menores de edad aplicándoles la ley antiterrorista! No obstante, para nosotrxs, el carácter político de estas persecuciones penales, es algo evidente. Obviamente, el Estado que no es para nada ‘depredador’ (junto con los empresarios que ‘no son para nada’ especuladores) persecute descaradamente a los que han elegido hacer el llamado ‘saqueo’.

Participando, pues, en esta revuelta social dentro y fuera del edificio liberado del ayuntamiento de Agios Dimitiros, expresamos prácticamente nuestra solidaridad a los prisioneros y perseguidos de esta lucha social. La lucha por la liberación de ellos/as y el cese de cada persecución penal es totalmente ligada a la revuelta en sí y debe ser una reivindicación principal.

Anteriormente, se hizo referencia a los defensores de este Sistema. Desfortunadamente, en esta categoría entran también una parte de la sociedad que, aunque en términos de análisis socioeconómico están en el mismo lado con los oprimidos, sea por su oposición a la lucha social, sea por su ‘silencio’,(como resultado del lavado de celebro producido por los ‘medios de domesticación masiva’ y además de la promoción de la tendencia a abandonar las reivindicaciones colectivas y perseguir las soluciones individuales) terminan a participar en el juego de sus opresores.
Es necesario que tengamos en conciencia cual es la fuente de nuestros problemas y que todos ‘los de abajo’ estamos ya a la mira de Sistema y, así, es por nuestro interés apoyar esta revuelta.
QUE CESEN INDISCRETAMENTE TODAS LAS PERSECUCIONES POR LOS INCIDENTES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS EN GRÉCIA
LIBERACIÓN INMEDIATA A TODXS LXS DETENIDXS

LAS LUCHAS SOCIALES NO SON LEGALES NI ILEGALES.-SON JUSTAS

Ocupación del edificio del ayuntamiento de Agios Dimitrios

Δεν υπάρχουν σχόλια: